Stappen

Ik start altijd met uitgebreide verkenning van wat er nu is. Daarna volgt een voorstel, waarin ik omschrijf wat ik zie als de coachvraag, de aandachtspunten of de onderwerpen voor de training of workshop. Vervolgens geef ik aan hoe ik de aanpak en uitvoering voor ogen heb. Ik benoem het aantal sessies of bijeenkomsten en de andere contactmomenten en in specifieke gevallen ook de manier van terugkoppeling en verslaglegging. Niet onbelangrijk: ik geef een doorkijk naar het resultaat.

Nadat alle betrokkenen het eens zijn dat het voorstel “OK” is, gaan we van start. Tijdens het traject hebben we regelmatig contact; persoonlijk of via telefoon of e-mail. We doen wat nodig is om de resultaten te behalen en te borgen. Na afloop evalueren we het traject en het resultaat op kwaliteit, inhoud en beleving.

Ik krijg vaak de feedback dat mensen zich veilig voelen bij mijn aanpak, ook al kan die confronterend zijn. Ze vertellen mij dat er daadwerkelijk iets gebeurt bij hen. Ze voelen zich “sterker” of “lichter”, waardoor ze zelf verder kunnen. Deze terugkoppeling geeft mij de bevestiging dat ik goed zit met ze. Dat inspireert me om ze weer verder uit te dagen in hun groei en ontwikkeling. Het lijkt tegenstrijdig: veiligheid en radicale inzichten. Niets is minder waar. Juist in de onbevangenheid die tot de kern gaat, de deconstructie van wat we als probleem ervaren, ligt de doorgang naar de vrijheid.

Resultaatmeting
De resultaten van mijn coaching- en trainingsessies meet ik op vier niveaus.
1.Evaluatie – Zijn de deelnemers tevreden over aanpak en werkwijze?
2.Leren – Is de materie begrepen en het inzicht geland?
3.Gedrag – Wordt het gedrag dat daarbij hoort toegepast in de praktijk?
4.Resultaat – Wat is het effect van de training of coaching op het uiteindelijke doel?

Waarborgen kwaliteit Om de kwaliteit van mijn interventies te waarborgen en de zorgvuldigheid naar alle betrokkenen te garanderen, acht ik mijzelf als RegisterCoach en Masterpractitioner gebonden aan de Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.