Kwaliteit

De Kern
Mijn trainingen en workshops liggen op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Begrippen als flexibiliteit, creativiteit, vertrouwen en een pro-actieve, ondernemende houding zijn z.g. kerncompetenties. Ze vormen de basis om op een gezonde manier zaken te doen. Deze competenties zijn te ontwikkelen door een juiste mix van bewustwording enerzijds en handvatten voor praktische toepassing in de eigen (werk-)omgeving anderzijds. Dit vertaalt zich in effectieve communicatie, flexibel om kunnen gaan met veranderende omstandigheden en een ondernemende houding waarbij je met rechte rug de samenwerking vindt in het gezamenlijk belang. Mijn trainingen en workshops zijn het meest geschikt voor ervaren professionals, vaak specialisten vanaf MBO+ niveau en verder.

Aanpak en werkwijze
In overleg met de opdrachtgever en na een uitgebreide intake stellen wij samen het doel, het trainingsprogramma, de groepsgrootte, de frequentie en de locatie vast. Tijdens de trainingen werk ik met de vooraf gekozen onderwerpen en aandachtsvelden. Dit is om je tijdens het werk op een positieve, inspirerende manier te kunnen onderscheiden van de massa en de middelmaat. Door mijn coachende houding tijdens de training worden deelnemers zich bewust van hun eigen invloed op de situatie. Je ideeën stromen weer, je energie, levendigheid en veerkracht keren terug en je ontdekt nieuwe mogelijkheden. Het geeft je de kans om duurzaam beter resultaat en rendement uit je werk te halen. Door de juiste maatwerk training en workshops nemen betrokkenheid, loyaliteit en het werkplezier van leiding en medewerkers toe. De klantwaardering en de beleving voor het product of de dienst komt hierdoor ook op een hoger niveau. Deelname aan de trainingen is het meest effectief als dit vrijwillig en tegelijk niet vrijblijvend is. Commitment werkt twee kanten op.

Garantie
In mijn trainingen sta ik naast resultaat ook voor kwaliteit. Ik heb al veel trainingen met succes verzorgd. Deelnemers hebben steeds met veel plezier getraind en zijn tevreden geweest met het resultaat. Ik hanteer, net als de partners waarmee ik samenwerk, een evaluatieformulier als meetinstrument voor de kwaliteit. Aan het eind van de trainingen wordt de deelnemers gevraagd dat in te vullen.
Meetpunten zijn meestal:
. De tevredenheid met de training als geheel
. De persoonlijke betrokkenheid van de deelnemer
. De sfeer tijdens de training
. Het belang van de geboden informatie
. De toepasbaarheid van het besprokene in de praktijk
. De samenwerking binnen de groep
. De inbreng van de trainer qua inhoud en presentatie
. De waardering voor het tempo
. De kwaliteit van de entourage

Op het laatste na, ervaar ik alle punten te beïnvloeden door mij als trainer. Vandaar dat ik de scores beschouw als ‘rapportcijfers’. Mocht – op een kwade dag – het totaal gemiddelde minder dan een cijfer zeven opleveren, dan vind ik dat onder de maat. Over een dergelijke dag wordt geen rekening verstuurd.