Partners

Met een aantal organisaties werk ik veel en intensief samen. Dat zijn de Partners.
We delen een visie en doelstelling op een specifiek vakgebied. We ondersteunen elkaar elk vanuit het eigen specialisme. Zo vormen we steeds een krachtige netwerkorganisatie die veel meer aan kan dan ieder afzonderlijk. Ik noem ze in alfabetische volgorde.

 

 

Participatie in trajecten op het gebied van training en coaching specifiek voor bouw, vastgoed en toeleveranciers.
Op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Branchespecifiek in aanpak en resultaat.
www.debouwer.nl

 

 

 

Het landelijk netwerk voor MKB-ondernemers die hun duurzame ambities realiseren met gelijkgestemden. Landelijk coaching en training van procesbegeleiders en ondernemers. Regionaal participeren in de Circle of Trust met ondernemers.
www.duurzom.nl

 

 

Coaching van management en medewerkers binnen het thema uitval, verzuim en re-integratie. Preventief en curatief.
Opvang en coaching na traumatische ervaringen op het werk, zoals na overvallen. Vertrouwenspersoon.
www.humanconnexion.nl


Coöperatie Sequell, staat voor het doorzetten van de ondernemersdroom na bedrijfsoverdracht.
Gericht op het behoud van ondernemingskapitaal. Materieel en immaterieel.
De leden van de Sequell coöperatie vormen ieder vanuit hun eigen specialisme samen de onafhankelijke partij die opereert tussen de verschillende krachten van uittredend ondernemer, intredende ondernemer, medewerkers, klanten en andere stakeholders.
www.sequell.nl

Platform dat ondernemers, bestuurders, professionals en intermediairs gelegenheid geeft om het z.g. Inclusief Ondernemen actief te realiseren.
www.structura-groep.nl